Do’a Khatam Qur’an

Do’a Khatam Qur’an

Di masyarakat amam, sudah menjadi kebiasaan supaya setelah khatam (selesai membaca al quran dari juz 1 – juz 30) membaca sebuah do’a. Doa tersebut kerap juga disebut doa khatam quran atau doa Allahummarhamna bil quran biasanya. Dalam doa itu agar kita senantiasa mendapat keberkahan, dan tentu saja supaya diberi keistiqomahan untuk membacanya. Terkadang juga doa ini menjadi “Pujian” saat (setelah adzan dan sebelum iqomah) di sebuah masjid atau mushola desa.

Kitab Suci Al qur’an merupakan kitabnya seorang islam. Di sana (quran) merupakan petunjuk hidup untuk insan, menunjukkan dari petang hingga ke cerahnya dalam mengarungi hidup ini. Begitu urgennya al quran untuk seorang insan, pun begitu untuk kita penuntut ilmu (siswa). Maka itu kewajiban kita terus membaca dan mempratekkan dengan upaya kita. Sebagai kitab ilmu, oleh sebab itu begitu banyak ilmu yang dapat kita ambil. Menghafalkannyapun bisa mengencerkan otak, sampai dapat dengan mudah menangkap pelajaran (sebagai siswa ) sebab yang nota bene memperkokoh hafalan kita tentunya.

Do’a khatam al quran dalam bahasa arab:

Doa khatam quran bacaan pembacaan bahasa indonesia:
Allahummarhamna bil quran
waj’alhulana imama wa nuro
wa huda wa rohmah
Allahuma dzakkirna minhuma nasina
Wa ‘alimna minhuma jahilna
Warzuqna tilawatahu
Ana allayli wa athro fannahar
Wa’alhulana hujjatayya robbal’alamin

Arti doa khatamil quran:
Ya Allah rahmatilah kami dengan al Qur’an
Jadikan ia imam kami, cahaya, petunjuk
dan rahmat bagi kami
Ya Allah ingatkanlah kami apa yang kami lupa
dan ajarkan bagi kami apa yang kami jahil
Karuniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya
sepanjang malamnya dan sepanjang siangnya
Jadikanlah ia perisai kami
Wahai Tuhan sekalian alam.

Membuat doa, tersebut untuk menjadi penguat hubungan kita dan al quran ialah dianjurkan. Doa merupakan bentuk “butuhnya” seorang hamba kepada Rabb nya. Lewat berdoa kita meminta pertolongan supaya al quran menjadi teman setia siang dan malam. Serta pembimbing untuk menunjukkan mana yang baik atau yang buruk. Memohon suatu baik dalam kebaikan supaya menjadi lebih baik pasti Allah akan lebih ridho dan mengabulkan doa kita, aamiin. Warzuqna tilawatahu, Warzuqna tilawatahu, Warzuqna tilawatahu ya Allah.

Semoga tulisan ini bisa menjadi sedikit penerangan, bahwa al quran adalah hal yang penting dalam membaca dan mengamalkannya. Agar kita menjadi manusia yang unggul. Maka berdoa setelahnya ialah mujarab, sehabis membaca doa khatam pun dapat menambahi dengan doa sesuai hajat kita, tentunya lewat yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.

source: genesia.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *